รับมอบ “ตู้ปันสุข”

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผอ.สปก.ศปร. เป็นผู้แทน ผอ.ศปร. รับมอบ “ตู้ปันสุข” จาก จก.กร.ทหาร ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 กร.ทหาร