“ตู้ปันสุข”

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 ศปร. ได้ดำเนินการจัดทำ “ตู้ปันสุข” เป็นวันที่ 6 โดยมีประชาชนมารับ ปันน้ำใจจาก “ตู้ปันสุข”