กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 พล.อ.วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. และกำลังพล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดโพสพผลเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี