บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 พ.อ.วิชัย สาคำภีร์ นปก.ประจำ บก.ทท. ช่วยราชการ ศปร. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของกองทัพไทยกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียง เพื่อความมั่นคง ประจำปี 2563 รุ่นที่ 8 ณ ห้องเรียน วปอ.121 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.