พิธีลงนาม

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 พล.อ.วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63 ณ สโมสร บก.ทท.