จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าถวายพระสงฆ์

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท. (ศปร.) โดยกำลังพล ศปร. ได้มีจิตอาสาร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัย (Mask) ที่ร่วมกันทำขึ้นเพื่อที่จะนำไปถวายแด่พระสงฆ์ สำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ตามดำริของ ผอ.ศปร. ณ ห้องรวมพล ศปร. เพื่อสนับสนุนนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของ ผบ.ทสส.