กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.63 พล.อ.วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓ ณ ท้องสนามหลวง กทม. โดยมี นรม. เป็นประธานในพิธีฯ และร่วมให้การต้อนรับ นรม.ในการเยี่ยมชมกิจกรรมฯ ในส่วนของ กห.(จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน)