"พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2563"

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 ศปร. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2563 และพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคาร ศปร. โดยมี พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานฯ