1 ส.ค.62 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62 ศปร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลการประกวดหนังสั้น เรื่อง "๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน" และรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ "สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน" โดยมี พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธาน ณ อาคาร 15 บก.ทท.