เตรียมการต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 60

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 เวลา 1100 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. พร้อมคณะตรวจความพร้อมการดำเนินงานของบ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสาธิตป่ารักษ์น้ำ ในบริเวณพื้นที่ ศปร. เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 60 และคณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60