ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท.

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.61 เวลา 0719 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. โดยมี พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. กรุณาเป็นประธานในพิธี