สานใจไทยสู่ใจใต้

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.60 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับคณะเยาวชน “โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๑ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศปร.