พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 5 ส.ค.62

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.62 พล.อ. นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. และคณะ ร่วมในพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 132 ปี ณ รร.จปร. จ.ว.นย.