นักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯและศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.