พิธีประดับยศ 8 ก.ค.62

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.62 พล.อ. นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการของหน่วย เนื่องในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องธรรมบุณย์ ชั้น ๔ ศปร.