คณะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 พล.ท. วิทยา ขันธอุบล เป็นประธานในการเปิดการฟังบรรยายโครงการ “บก.ทท. ฝึกปั๊มหัวใจ ช่วยชีวิต” ณ ห้องรวมพล ศปร. ชั้น 3