คณะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

>เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 ศปร. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จำนวน 216 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.