ออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. นำกำลังพล ศปร. ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. ณ รอบบริเวณอาคาร ศปร.