รับฟังการบรรยาย

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. พร้อมกำลังพลรับฟังการบรรยาย เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนายยวง เขียวนิล เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2560 จาก จ.นนทบุรี ณ ห้องอบรมชั้น 1 อาคาร ศปร.