คณะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 ศปร. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จำนวน 208 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.