การบรรยายการจัดทำงบประมาณ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.60 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. พร้อมด้วยกำลังพล ศปร. เข้ารับฟังการบรรยายการจัดทำงบประมาณ โดยวิทยากรจาก นทพ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ศปร.