บรรยายพิเศษ

วันที่ 13 พ.ย.61 เวลา 1300-1600 พล.ต.เลียบ จันทร์สุขโข ผทค.บก.ทท. ได้นำคณะวิทยากรจาก ศปร. มาบรรยายในหลักสูตร การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ในหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคง" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 86 คน