วันคล้ายวันสถาปนา ศปร.

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 พล.อ. นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิ พิธีสงฆ์ และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศปร. ประจำปี 2562 ณ ศปร.