คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 ศปร. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จนท.สถานทูตนอร์เวย์ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จนท.สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จนท.องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนนอร์เวย์ (NPA) และ จนท.ศทช.ศบท. จำนวน 25 นาย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.