ทดสอบสมรรถภาพร่างกายไตรมาสที่ 4

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 กำลังพล ศปร. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ